ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 1

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЛЕВ ИНС

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

Продукти на компанията:

Застраховка "Каско"
Застраховка "Гражданска отговорност"
Застраховка "Разни финансови загуби"
Застраховка "Имущество"
Застраховка "Карго"
Застраховка "Кредити"
Застраховка "Селскостопанско култури"
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Животни"
Застраховка "Пожар и природни бедствия"
Застраховка "Помощ при пътуване"
Застраховка "Злополука"

Контакти:
Web: www.lev-ins.com
Email: office@lev-ins.com
Адрес: София 1612, Бул. ”Цар Борис ІІІ” 41
Тел.: 0800 16 333, 02 952 12 25, 02 952 33 23
Факс.: 02 952 24 81
Общо застраховане
Тел.: 02 80 55 353
Автомобилно застраховане
Тел.: 02 80 55 335
Застрахователни обезщетения
Тел.: 02 80 55 362
Тел.: 02 80 55 320
Животозастраховане
Тел.: 02 80 55 388
Здравно осигуряване
Тел.: 02 80 55 380
Денонощен Каско Асистанс
Тел.: 0800 15 333

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: