ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 7

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КД ЖИВОТ

ЗД КД Живот АД е млада и експанзивно ориентирана животозастрахователна компания. Дружеството е част от словенската финансова група KD Group- една от водещите институции в предоставянето на финансови услуги в Централна и Източна Европа, управляваща актив на стойност над 1 млрд. евро. Групата притежава лиценз по ISO 9001: 2000, издаден от Словенският институт за качествен контрол (SIQ).
Продуктовия портфейл на компанията се състои от застраховка „Живот” и „Рента”, застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” и допълнителна застраховка „Злополука”. Продуктовата политика на КД Живот е насочена към предлагане на класически и иновативни животозастрахователни решения. Основен акцент, в перспективен аспект, поставяме върху разработката и предлагането на нови продукти, съчетаващи световните тенденции в управлението на риска и динамиката на променящите се потребности на вътрешния пазар.

Продукти на компанията:

Застраховка "Живот" - класическа
Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд - Фондполица
Фондполица с инвестиционен пакет
Застраховка Злополука                                                                                                                                           Критично заболяване

 

Контакти:
Web: www.kd-life.bg
Email: office@kd-life.bg
Тел: 02/ 933 7911
Факс: 02/ 933 7919
Адрес: София 1000, ул."Стара планина" 5, ет.3

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: