ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 19

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЕЙ АЙ ДЖИ

American International Group, Inc. (AIG), е световен лидер в застраховането и финансовите услуги с операции в повече от 130 държави и юрисдикции. AIG компаниите обслужват търговски, корпоратевни и индивидуални клиенти чрез най-голямата световна мрежа от застрахователни консултанти. В допълнение компаниите на  AIG са водещи и в предлагането на пенсионни планове, финансови услуги и управление на активи по света.
Глобалният бизнес на AIG също така включва финансови услуги, спестовни пенсионни планове и управление на активи. Финансовите услуги на AIG включват лизинг на самолети, финансови продукти, търговия и развитие на нови пазари. AIG е лидер в управлението на активи за индивидуални и корпоративни пазари, капиталови вложения, фиксиран приход, алтернативни инвестиции и недвижими имоти.

Продукти на компанията:
Животозастраховане:

Застраховка "МедикАсист"
Застраховка "Сигурна Защита +"
Застраховка "Живот закрила +"
Застраховка "Бъдеще+"
Застраховка "Бъдеще + Екстра"
Застраховка "Бъдеще + Детство"
Застраховка "Сигурност +"
Застраховка "Сигурност на пътя"
Застраховка "Злополука"

Контакти:
Web: www.aiglife.bg
Email: headoffice@aiglife.bg
Тел.: 02/ 818 62 00
Факс: 02/ 818 62 01
Адрес: София 1404, бул."България" 75

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: