ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 6

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

“Общинска застрахователна компания” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г. В основата на дейността на “Общинска застрахователна компания” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

Продукти на компанията:

Застраховка на МПС
Застраховка на Имущество
Застраховка на Селскостопанство
Застраховка на Отговорности
Застраховка "Помощ при пътуване"
Застраховка на Превозвани товари

Контакти:
Web www.ozk.bg
Email: headoffice@ozk.bg
support@ozk.bg
Тел.: 02/ 981 31 22
Факс: 02/ 981 43 51
Адрес: София 1301, ул."Света София" 7, ет.5

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: