ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 14

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ББГ СИМЕКС

ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ предлага на своите клиенти професионални услуги в областта на капиталовите пазари, корпоративните финанси, финансирането на проекти, както и широка гама услуги в областта на финансовото консултиране. Дружеството е регистрирано в София на 09.05.1996 г. Основните му учредители са две чешки дружества - финансовата компания Brno Broker Group и търговското дружество SIMEX. Веднага след създаването си, ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ става учредител и участва в управлението на два от най-големите приватизационни фондове в България. През 1997 г. получава една от първите лицензии за инвестиционно посредничество в страната, става член на Българска фондова борса – София и се превръща в един от активните играчи на българския капиталов пазар. Клиенти на ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ са както български инвеститори, така и инвеститори от Европа, Азия и Америка. Дружеството има водещо участие при осъществяването на редица успешни проекти в областта на енергетиката, телекомуникациите, електронните медии, туризма и други. Услуги, които предлага дружеството:

• Търговия с ценни книжа;
• Доверително управление;
• Корпоративни финанси;
• Търгово предлагане;
• Приватизация;
• Придобиване на предприятия;
• Присъединителни фондове;
• Консултации.

 

Контакти:
Web: www.bbg-simex.com
Email: office@bbg-simex.com
Тел.: 02/ 9809330, 9807510, 9871167
Факс: 02/ 9809330
Адрес: София 1000, ул."Московска" 21

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: