ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 35

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БУЛБРОКЪРС

Булброкърс е небанкова финансова институция, лидер в брокерските услуги на българския, регионалния и глобален пазар. Дружеството е основано през 1996 г.  и има лиценз за сделки с финансови инструменти издаден от Комисията по финансов надзор,  лиценза за сделки с чуждестранна валута издаден от Българска народна банка. Булброкърс е член на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Услуги, които предлага институцията:

Брокерски услуги и търговия:
• Сделки на БФБ (електронна платформа Cobos);
• Брокерски услуги с дългови ценни книжа – ДЦК, глобални и корпоративни облигации, общински ценни книжа;
• Брокерски услуги с регионални ценни книжа – Македония, Румъния, Хърватия, Сърбия;
• Брокерски услуги с чуждестранни ценни книжа – директен достъп до над 50 пазара в Азия, Европа и Америка (електронна платформа Trader Workstation);
• Валутна търговия и договори за разлика на акции, индекси и фючърси (електронна платформа Meta Trader).


Инвестиционно банкиране и бизнес консултиране:
• Осъществяване на процедури по публично предлагане на ценни книжа, частно предлагане на ценни книжа, търгово предлагане, сложни преструктурирания и финансиране на проекти;
• Осъществяване на сделки по сливания и придобивания, консултации във връзка с корпоративно преструктуриране, консултации във връзка с участие в търгове и конкурси (вкл. приватизационни продажби, концесионни процедури и др.)

Финансови анализи:
• Изготвяне на финансови анализи за състоянието и перспективите на развитието на валутните, фондовите и фючърсните пазари;
• Информация за икономическите новини, корпоративните събития и тези, оказващи влияние върху пазара.

 

Контакти:
Web: www.bulbrokers.bg
Email: office@bulbrokers.bg
Тел.: 02/ 4893 712, 4893 753
Факс: 02/ 4893 711, 4893 788
Адрес: София 1504, ул."Шейново" 7 Партер

НОВИНИ

Булброкърс пусна META TRADER 4 за търговия на БФБ

От началото на септември инвестиционният посредник Булброкърс пусна платформата Meta Trader 4 за търговия и на Българска фондова борса (БФБ-София). По този начин клиентите ще могат да ползват една сметка както за FOREX търговия, така и за ...


КОМЕНТАРИ

posted from: Жоро Петров

Предполагам, че вече е ок Meta Treader-4ето за нашта борса вече, ако някой има опит да сподели, че ме кефи колко е лек този софтуер :)


posted from: Ivan Ivanov

da be da tva e samo zabluda nqma meta trader na bfb tva e porednata pr. laja za balaci kato tebe


posted from: Nikolay Vitanov

с мета традър 4 на бфб направо булброкърси ще убият рибата аз съм търгувал на форекс пазара през метата и колко е бързо и каква вазможност за технически анализ дава това а е толкова проста платформа :))))


ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: