ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 4

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ

Създаден през 1997, Бул Тренд Брокеридж ООД вече се е наложил на пазара като партньор, на който може да се разчита. Както в нашите офиси, така и във виртуалното пространство, клиентите ни винаги ще имат достъп до актуална информация за валутните курсове, борсовите котировки, анализи на валутния и капиталовите пазари. Услуги, които предлага дружеството:

• сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки;
• управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;
• държане на ценни книжа и пари на клиенти в депозитарна институция;
• инвестиционни консултации относно ценни книжа;
• консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
• представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа.

Контакти:
Web: www.bulltrend-bg.com
Email: bulltrend@bulltrend-bg.com
Тел.: 02/ 815 56 60, 815 56 66
Факс: 02/ 815 56 65
Адрес: София 1000, ул."Любен Каравелов" 66, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: