ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 13

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КАПИТАЛ ФИНАНС

Инвестиционен посредник "Капитал Финанс" е дружество с ограничена отговорност получило лиценз за търговия с ценни книжа № РГ-03-0210/13.02.2006г. на основание Решение № 85- ИП/ 11.02.2004 г., Решение № 450-ИП/14.07.2005г. и Решение № 83-ИП/01.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор. Съгласно закона за публично предлагане на ценни книжа Инвестиционен посредник "Капитал Финанс" извършва на територията на Република България инвестиционни услуги и дейности по чл.54, ал.2 , т.1, 2 и т.6 предл. второ и чл.54, ал.3 , т.1,3 и 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Инвестиционен посредник "Капитал Финанс" ООД е член на Централен депозитар и борсов член съгласно договор от 07 април 2004г. с „Българска Фондова Борса – София” АД, която е единствената лицензирана фондова борса в страната.Услугите, които предлага дружеството:

• Консултации и анализи на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси;
• Консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
• Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;
• Съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност / държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция / и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения.

Контакти:
Web: www.capfinbg.com
Email: capfin@hotmail.bg
Тел.: 02/ 981 17 55, 981 56 74
Факс: 02/ 980 31 19
Адрес: София 1142, ул."Евлоги Георгиев" 57, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: