ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 22

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КАПМАН

“Капман Ин” ЕООД е бързоразвиваща се консултантска компания, част от финансова група “Капман”. Компанията е специализирана в предлагането на следните услуги:

• Консултиране с цел осъществяването на първично публично предлагане на ценни книжа - изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа, поемане на емисията, регистриране на емисията на борсата, пласиране на емисията;
• Посредничество при операции по увеличение на капитала на публични компании; Администриране на емисии ценни книжа;
• Обездвижване и замяна на издадени от дружество налични акции; Изготвяне на проспект за търгово предложение и предприемане на всички необходими действия, свързани с регистрация на търговото предложение в КФН и БФБ, анализ на резултатите;
• Обездвижване и замяна на издадени от дружеството налични акции;
• Разработване на бизнес план за финансираща институция и/или частен инвеститор / за оборотен и/или инвестиционен кредит от банка (икономическа обосновка);
• Изготвяне на финансови анализи и инвестиционни стратегии, комплект документи на дружеството с цел представяне дейността му пред стратегически инвеститори.

Контакти:
Web: www.capman.bg
Email: mail@capmanbg.com
Тел.:02/ 810 60

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: