ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 33

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДЕЛТАСТОК

Инвестиционният посредник "Делтасток" АД е основан и функционира на финансовия пазар в България от 1998 г. Дружеството има пълен лиценз, издаден от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната и чужбина и лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой и по безкасов начин. "Делтасток" АД е член на Българската фондова борса – София и Централен депозитар от учредяването си през 1998 г. Направления на дружеството:

• Инвестиции на международните финансови и капиталови пазари;
• Инвестиции на българския капиталов пазар;
• Доверително управление на активи;
• Инвестиционно банкиране.

Контакти:
Web: www.deltastock.com
Email: office@deltastock.bg
Тел.: 02/ 811 50 50, 811 50 55
Адрес: София 1301, ул."Стефан Стамболов" 6

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: