ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 12

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЕВРОДИЛИНГ

Евродилинг АД е лицензиран инвестиционен посредник за сделки и управление на ценни книжа в България и в чужбина. Член на Българска Фондова Борса. Член на Централен Депозитар. Компанията извършва посредничество при сделки с ценни книжа, управление на индивидуални финансови портфейли, инвестиционни консултации, финансови анализи и др.

Контакти:
Web: www.eurodiling.com
Email: office@eurodiling.com
Тел.: 056/ 84 60 30
Факс: 056/ 84 17 58
Адрес: Бургас, ул."Св.Св. Кирил и Методий" 15, ет.2

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: