ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 8

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЕВРО ФИНАНС

ЕВРО-ФИНАНС АД е небанкова финансова институция, предоставяща широк спектър от финансови услуги. Дейността на ЕВРО-ФИНАНС АД се контролира от Българска Народна Банка и Комисията за Финансов Надзор. ЕВРО-ФИНАНС АД е лицензиран инвестиционен посредник за сделки с ценни книжа в страната и чужбина. ЕВРО-ФИНАНС АД е член и оторизиран брокер на Българска фондова борса – София АД.ЕВРО-ФИНАНС АД е член на Централен депозитар АД. Услуги, които предлага дружеството:

• сделки с ценни книжа;
• управление на индивидуални портфейли;
• маржин търговия (netting);
• инвестиционно банкиране;
• консултации и информация.

 

Контакти:
Web: www.euro-fin.com
Email: contact@euro-fin.com
Тел.: 02/ 980 56 57
Факс: 02/ 981 14 96
Адрес: София 1463, бул."П. Евтимий" 84

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: