ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 27

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЕВЪР

ФК ЕВЪР АД е една от първите финансови къщи в България. Създадена е през 1992 г. В първите години работи активно на междубанковия паричен пазар, като оборотите й са съизмерими с тези на българските банки. ФК Евър АД е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България - лиценз от 1996г. През 1996г. ФК ЕВЪР АД става един от учредителите на Приватизационен Фонд Доверие - понастоящем “Доверие Обединен Холдинг” АД. През 1998г. ФК ЕВЪР АД бе наградена с отличие за най-голям брой сключени сделки и най-висок оборот, реализиран на БФБ София АД. Понастоящем клиенти на ФК ЕВЪР АД са около 200 000 физически и юридически лица, което я прави посредника с най-голям брой клиенти. Акционери във ФК ЕВЪР АД са 39 физически и юридически лица, най-големите от които “Доверие Обединен Холдинг” АД и “Обединена Българска Банка” АД. Услуги, които предлага дружеството:

Брокерски услуги:
• покупко-продажба на акции на български дружества;
• регистриране на емисии акции на БФБ АД София;
• попечителски услуги за акционерите на публично дружество;
• изготвяне на всички необходими документи за издаване на облигации и тяхното пласиране;
• изготвяне на търгови предложения на публични дружества;
• консултантски услуги.


Контакти:
Web: www.ever.bg
Email: ever@ever.bg
Тел.: 02/ 873 76 78, 873 77 24
Факс: 02/ 873 49 26
Адрес: София 1113, ул."Никола Обрешков" 1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: