ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 9

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА

Първа Финансова Брокерска Къща е една от водещите небанкови финансови институции на българския капиталов пазар, която предлага разнообразие от услуги в областта на инвестиционното банкиране. Основана преди повече от 15 години като първата брокерска къща в България, ПФБК притежава значителни умения и опит в предлагането на стойностни инвестиционни решения, разработени в съответствие със специфичните условия на българския пазар. Услуги, които предлага компанията:

• комплексни брокерски услуги;
• първично публично предлагане и частно пласиране;
• облигационни емисии;
• корпоративно преструктуриране и консултантски услуги;
• дялово финансиране и рисков капитал;
• управление на активи;
• проучвания и анализи;
• финансово и бизнес планиране, вкл. управление на проекти.

Контакти:
Web: www.ffbh.bg
Email: ffbh@ffbh.bg
Тел.: 02/ 810 64 00
Факс: 02/ 810 64 01
Адрес: София 1408, ул."Енос" 2, ет. 4 и 5

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: