ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 10

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ФИКО ИНВЕСТ

Фико Инвест ООД е лицензиран инвестиционен посредник съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа с лиценз  № РГ-03-0061/20.04.2006г. издаден от Комисията за Финансов Надзор. От 1997 година чрез активни брокерски операции на българския капиталов пазар дружеството посредничи при инвестирането на български и чуждестранни капитали в български ценни книжа. Като член и акционер на Българска фондова борса-София ФИ осигурява възможност за борсова търговия с ценни книжа по електронен път.Фико Инвест може да Ви предложим пълна гама от брокерски услуги, включително управление на Ваш инвестиционен портфейл, както и възможност за подаване на поръчки и сключване на сделки чрез електронната система COBOS® на БФБ-СОФИЯ АД. ФИКО ИНВЕСТ ООД активно посредничи при извънборсови сделки с ценни книжа, както и при търговията с компенсаторни инструменти. Стремежът ни е да даваме на нашите клиенти актуална  пазарна информация и точен анализ за българския капиталов пазар.ФИКО ИНВЕСТ  ООД Ви предлага и консултантски услуги, свързани с инвестиционно посредничество. Услуги, които предлага дружеството:

• търговия с ценни книжа;

• регистрационно агентство;

• консултации и анализи;

• проспекти и търгови предложения.

Контакти:
Web: www.ficoinvest.com
Тел.: 052/ 603 519
Факс: 052/ 603 519
Адрес: Варна, ул."Драган Цанков" 17, ет.2

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: