ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 36

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

КАРОЛ

Карол заема лидерски позиции сред инвестиционните посредници по брой клиенти и сделки на Българска фондова борса от 2002 г. до днес и е първият посредник, който предлага търговия на международни фондови пазари. Карол е сред първите институции в България, която успешно набира за свои клиенти финансов ресурс от капиталовия пазар. Карол e първият инвестиционен посредник, който предоставя възможност на своите клиенти да търгуват на международните капиталови пазари в Русия, САЩ, Румъния и Сърбия. Лидерските позиции на инвестиционен посредник Карол се потвърждават от постоянния ръст на клиенти, както и от традиционно заеманите първи места в годишните класции на БФБ. Услуги, които предлага компанията:

• брокерски услуги;
• инвестиционно банкиране;
• валутни операции.

Контакти:
Web: www.karoll.net
Email: office@karoll.net
Тел.: 02/ 980 04 86
Адрес: София 1303, бул."Христо Ботев" 57

НОВИНИ

ИП Карол представи нова платформа за търговия на международните финансови пазари

Инвестиционен посредник Карол , днес представи новата си платформа - " Карол Дилинг"  затърговия на маржин на чуждестранна валута и договори за разлика върху акции,индекси, стоки, петрол, метали и съкровищни бонове. Платформата ...


КОМЕНТАРИ

posted from: Koko Ivanov

и аз съм клиент на карол доста добър е кобоса макар и малко изрязан без айсберг, но БФБ ще го оправи :)


posted from: Cobos-a Co

Много съм доволен от кобоса на карол барзината все пак е важна и комуникацията с брокерите е перфектна. гласувам За


ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: