ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 23

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПОЗИТИВА

ПОЗИТИВА е лицензиран инвестиционен посредник с лиценз издаден от Комисия за Финансов надзор No РГ-03-0211/17.03.2004 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прелицензиране, във връзка с измененията в ЗППЦК и oбщите условия на фирмата с лиценз No РГ-03-0211/24.07.2006 г. Услуги, които предлага компанията:

• доверително управление на финансови активи;
• брокерски услуги;
• консултантски услуги;
• COBOS услуги.

Контакти:
Web: www.positiva.biz
Email: office@positiva.biz
Тел.: 02/ 846 66 23, 846 61 05
Факс: 02/ 846 82 99
Адрес: София 1505, ул."Черковна" 39 Б

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: