ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 29

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИС

София Интернешънъл Секюритиз АД е лицензиран от Комисията за Финансов Надзор инвестиционен посредник с пълен лиценз и е лицензиранa от Българска Народна Банка финансова къща . Компанията е член и акционер на Българска Фондова Борса – София АД и член на Централния Депозитар АД,  което й позволява да предоставя цялостни брокерски услуги. София Интернешънъл Секюритиз АД е основана през 1998г. от немската инвестиционна група European Capital Beteiligungen AG и бе част от нейната източно-европейска мрежа от брокерски къщи.За повече от седем години София Интернешънъл Секюритиз АД доказа  своята коректност и лоялност към свойте клиенти и партньори. Наши клиенти са хиляди индивидуални инвеститори, както и големи компании от страната и чужбина. Услуги, които извършва дружеството:

• доверително управление на финансови активи;
• брокерски услуги;

Контакти:
Web: www.sis.bg
Email: office@sis.bg
Тел.: 02/ 988 63 40
Факс: 02/ 937 98 77
Адрес: София 1000, бул."Витоша" 39, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: