ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 34

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ

СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ е лицензиран от Комисия за финансов надзор /КФН/ инвестиционен посредник, извършващ дейност от 2002 година. Компанията притежава лиценз от Българска Народна Банка за финансова къща. Дружеството разполага със собствен капитал над 1 800 000 лева и е член на Българска Фондова Борса /БФБ/ и Централен Депозитар /ЦД/. Услугите, които извършва фирмата:

• брокерски услуги във вързка с покупко-продажба на ценни книжа в страната и чужбина;
• доверително управление на финансови активи;
• инвестиционно банкиране;
• инвестиционни и корпоративни анализи;
• достъп до всички големи световни финансови пазари, чрез предоставяне на своите клиенти на собствена търговска платформа „Сомони Форин Трейдър” /Онлайн в реално време/;
• придобиване и управление на дялови участия;
• попечителски услуги свързани с ценни книжа и финансови инструменти;
• факторинг и форфетиране;
• сконтови сделки;
• финансов лизинг;
• търговия с чуждестранна валута и благородни метали.

Контакти:
Web: www.somonifb.com
Email: somonifb@somonifb.com
Тел.: 042/ 254 197, 648 699
Адрес: Стара Загора 6000, бул."Цар Симеон Велики" 112, ет.2, офис 2

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: