ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 18

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

СТАТУС ИНВЕСТ

Инвестиционен посредник Статус Инвест АД е създаден през 1998 г. и притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор да извършва сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка на територията на страната и в чужбина, включително поемане на емисии ценни книжа. Утвърден е и като регистрационен агент и има лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута. Статус Инвест от създаването си досега е активен и коректен участник на пазара на корпоративни и държавни ценни книжа в страната, с основен акцент върху търговията с финансови инструменти. Услуги, които извършва дружеството:

• брокерски услуги;
• доверително управление на финансови активи;
• инвестиционни консултации;
• регистрационен агент;
• инвестиционно банкиране;

Контакти:
Web: www.status-invest.com
Email: contact@status-invest.com
Тел.: 02/ 946 17 40, 946 17 41
Факс: 02/ 946 15 73
Адрес: София 1124, бул. "Цариградско шосе" 9, ет. 4

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: