ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 17

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ВЗК ДОБРУДЖА

През август 1993 г. е извършена съдебна регистрация на „Добруджа” АД.С влизане в сила на Закона за застраховане към 01.01.1997 г. е извършено прехвърляне на застрахователния портфейл от акционерното дружество към ВЗК „Добруджа-М-Живот”. От тази дата до днес кооперацията е в този вид. Характерна особеност на кооперацията е, че е стъпила на здрава професионална основа. Тя работи в тясно сътрудничество със специалисти от СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов. Продуктовата стратегия е ориентирана основно към физическите лица.

Продукти на компанията:

Застраховка "Живот"
Застраховка за пенсия
Застраховка за женитба
Детска застраховка
Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд

Контакти:
Email: dmlins@netplusdb.bg
Тел.: 058/ 604 437, 605 407
Факс: 058/ 604 437, 605 407
Адрес: Добрич 9300, ул."Независимост" 4а

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: