ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 10

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ЦКБ ЖИВОТ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ЗАД “Армеец”, “ЦКБ“ АД и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 год.

Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” АД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на Компанията.
Застрахователното дружество е с капитал 6 400 хил. лева. То инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции.
ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери.
Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, който гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

ПРОДУКТИ

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ стартира продажбата на висококонкурентни рискови застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай. 

  •        Индивидуална рискова застраховка “Живот”

  •      Групова рискова застраховка “Живот”

  •      Застраховка “Живот” на кредитополучател

  •      Групова застраховка „Живот” за доживяване на определен срок „Интерес”

  •      Задължителна застраховка „Трудова злополука”

ЦЕЛИ

Основна цел на ЗЕАД „ЦКБ Живот” е първокласно обслужване на клиентите и осигуряване на ефективна застрахователна защита чрез предлаганата широка гама от застрахователни продукти.
ЗЕАД „ЦКБ Живот” също така се концентрира върху реализацията на кръстосани продажби и съвместни продукти с останалите компании от финансовия сектор на Химимпорт Холдинг. Разчитайки на силни партньори като ЗАД „Армеец” и „ЦКБ” АД, Дружеството ще успее да предложи комплексни финансови услуги и да задоволи специфичните изисквания на своите клиенти.

ЗАДАЧИ

Основна задача на ЗЕАД „ЦКБ Живот” е да разшири партньорството си с водещи лицензирани брокери , с банки и лизингови компании, а също така и с дружествата от холдинговата структура.

ПАРТНЬОРСТВО

С подкрепата на основния акционер и осигурената финансова стабилност в лицето на най-голямата публична холдингова компания в България, ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ има сериозни предпоставки за растеж и за утвърждаване като един от стабилните застрахователи на българския животозастрахователен пазар.
ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ може да бъде вашият делови партньор, който да осигури надеждно, взаимноизгодно и дългогодишно сътрудничество.

УПРАВЛЕНИЕ

ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав:

Ярослава Кръстева
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Здравка Димитрова
Заместник-председател на Съвета на директорите

Доц. Цветан Давидков
 Член на Съвета на директорите

Контакти:
Web: http://www.ccb-life.bg/
Email: office@ccb-life.bg
Тел: (+ 359 2) 815 48 00 , 02/ 801 37 00
Факс: (+ 359 2) 815 48 33

Адрес: София 1407, бул. “Джеймс Баучер“ 51, ет. 10

НОВИНИ

ЗЕАД „ЦКБ ЖИВОТ” С НАГРАДА „ФИНАНСОВ ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА”

  ЗЕАД „ЦКБ Живот” получи награда „Финансов продукт на годината” в рамките на международното изложение „Банки инвестиции пари”, състояло се в Пловдив през изминалата седмица. Компанията бе отличена в категория ...


ЗЕАД „ЦКБ ЖИВОТ” ПРАЗНУВА ПЪРВИ РОЖДЕН ДЕН

ЗЕАД „ЦКБ Живот” отпразнува своя първи рожден ден на 19.11.2008 г. Дружеството е създадено в края на 2007 г. и е част от „Химимпорт” АД, най-голямата публична холдингова компания в България.  Чрез учредяването на ЗЕАД „ЦКБ ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: