ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 11

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

"ХДИ Застрахователно АД"

HDI Застраховане, е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 100/20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.Приоритет в дейността на HDI Застраховане е бързото и качествено обслужване на нашите клиенти чрез гъвкава тарифна политика, добро управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, гарантиран от презастрахователната компания Hannover Re, която е сред петте най-големи презастрахователни компании в света.HDI Застраховане е младо и динамично дружество, чиято идентичност се формира от съчетанието между немската и българската култура чрез нашите акционери: HDI-Gerling International Holding – част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx (новото име на групата HDI) и Централният кооперативен съюз.

Продукти на компанията:

Автомобилно застраховане
Имуществено застраховане
Застраховка "Злополука"
Застраховка "Помощ при пътуване"
Селскостопанско застраховане
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Финансови рискове"

Контакти:
Web: www.hdi.bg
Email: a.naidenova@hdi.bg
Тел.: 02/ 930 90 64, 930 90 65, 0885 950 044
Адрес: София, ул."Г. С. Раковски" 99

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: