ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 9

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПОД "Лукойл Гарант - България" АД

 ПОД "Лукойл Гарант - България" АД е съвременно и динамично развиващо се дружество, отворено за всички осигуряващи се лица на българския пенсионен пазар, без оглед на отрасловата им принадлежност, на възрастта или материалното им положение.На 5 декември 2000г. ПОД "Лукойл Гарант - България" АД получи от Държавната агенция за осигурителен надзор (сега Комисия за финансов надзор) лицензия № 09, даваща право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. В резултат на това ПОД "Лукойл Гарант - България" АД (рег. по ф.д. №9956/2000 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130343251) учреди и регистрира 3 пенсионни фонда за допълнително пенсионно осигуряване:

"Лукойл Гарант - България - Доброволен пенсионен фонд"
(рег. по ф.д.№ 703/2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130462582)
Решение № 353 за разрешение за управление на „Лукойл Гарант- България- Доброволен пенсионен фонд”, издадено от КФН на 25.08.2003г.

"Лукойл Гарант - България - Универсален пенсионен фонд"
(рег. по ф.д.№ 2661/2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130490664,
с идентификационен код на Фонда 092)
Решение № 355 за разрешение за управление на „Лукойл Гарант- България- Универсален пенсионен фонд”, издадено от КФН на 25.08.2003г.

"Лукойл Гарант - България - Професионален пенсионен фонд"
(рег. по ф.д.№ 14692/2000 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130442527,
с идентификационен код на Фонда 091)
Решение № 354 за разрешение за управление на „Лукойл Гарант- България- Професионален пенсионен фонд”, издадено от КФН на 25.08.2003г.

Контакти:
Web: www.lukoilgarant.bg
Email: office@lukoilgarant.bg
Тел.: 02/ 810 80 10, 400 36 10
Факс: 02/ 810 80 20, 400 36 20
Адрес: София 1303, бул."Тодор Александров" 42

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: