ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 5

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ПОД "Алианц България" АД

Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" е част от Алианц Груп. Първият пенсионен фонд, управляван от Allianz, е основан още през 1903 г. В началото на 21-ви век, Allianz Group е една от водещите компании за финансови услуги в света. Към края на третото тримесечие на 2005 година Allianz Group управлява активи за над 1 трилион евро. Дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996. Притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г. Пенсионни фондове:

Доброволен пенсионен фонд Алианц България
Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България
Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България
Доброволен пенсионен фонд по Професионални схеми Алианц България

 

Контакти:
Web: www.allianz.bg
Email: pod@allianz.bg
Тел.: 02/ 933 48 00
Факс: 02/ 981 53 02
Адрес: София 1202, ул."Мария Луиза" 65

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: