ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 13

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

Българска агенция за експортно застраховане

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) е застрахователно дружество, специализирано в сключването на финансови застраховки. Агенцията предлага застрахователните си продукти както на българските фирми, така и на всички търговски банки.
БАЕЗ е основана през 1998 г. като акционерно дружество. Едноличен собственик на Агенцията е Република България, представлявана от Министъра на икономиката. Акционерният капитал е в размер на 10 милиона лева.

Продукти на компанията:

Застраховка на плащания по сделки за износ
Застраховка на плащания по продажби в България
Застраховка на банкови кредити за финансиране на износа
Застраховка на гаранции
Застраховка на инвестиции в чужбина
Застраховка на акредитиви.Контакти:
Web www.baez-bg.com
Email: baez@baez-bg.com
Тел.: 02/ 9236911
Адрес: София 1301, бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет.1

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: