ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 12

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДЖЕНЕРАЛИ

“Дженерали Животозастраховане”АД, правоприемник на Застрахователна компания "Орел Живот" АД, е създадена през 1992 г. и е първата частна животозастрахователна компания на българския пазар. Лицензирана е с Решение № 5 от 15. 06. 1998 г. на Националния съвет по застраховане.”Дженерали Животозастраховане” АД предлага широка гама от съвременни застрахователни продукти, които покриват целия спектър от потребности на хората в областта животозастраховане. 

Продукти на компанията:

Застраховка "Злополука"
Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд
Застраховка "Живот"
Постоянна здравна застраховка
Застраховка за пенсия или рента
Детска застраховка
Женитбена застраховка
Допълнителна застраховка

Контакти:
Web: www.generali.bg
Тел: 02/ 9267 441
Адрес: София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" 68

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: