ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 21

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

ДСК ГАРАНЦИЯ

Животозастрахователна Компания “ДСК Гаранция” АД и Застрахователна Компания “ДСК Гаранция” АД са част от корпоративната структура на ОТП Груп в България. ОТП е финансова група от банки, застрахователни, пенсионно осигурителни и лизингови компании. Мисията на групата е лидерска позиция в сферата на финансовото обслужване в Централна и Източна Европа. В момента организацията оперира на територията на Унгария, Словакия, България, Хърватия и Румъния с тенденция към покриване на нови територии.

Продукти на компанията:

Застраховка "Имущество"
"Индустриален пожар"
"Помощ при пътуване"
Застраховка "Детство"
Смесена застраховка "Живот"
Рискова застраховка "Живот"
Срочна застраховка "Живот"
"Живот" кредитополучатели
Групова "Злополука"
"Злополука" картодържатели

Контакти:
Web: www.dskgarancia.bg
Тел: 02/ 915 88 88
Адрес: София 1612, ул. "Софийски герой" 1

НОВИНИ

ДСК Гаранция с нов собственик

Унгарската банка ОТР и Банка ДСК, която е част от групата на ОТР, приключиха продажбата на акциите си в ДСК Гаранция. Дяловете им в компанията вече са собственост на френската Groupama International. Прехвърлянето е част от сделката за ...


КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: