ТЕКУЩА ПОЗИЦИЯ

Позиция: 4

ОТ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

Позиция:

БЪЛГАРСКИ ИМОТИ

Застрахователна компания "Български имоти" е създадена през 1994 година, с решение на Софийски градски съд (06.04.1994 г.) като компания от общ тип.През 1995 година е създадена Животозастрахователна Компания "Български имоти" АД, регистрирана с решение на Софийски градски съд от 23.06.1995 г.На 10.08.1998 година застрахователни компании "Български имоти" АД получиха лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане, съгласно изискванията на Закона за застраховане.

Продукти на компанията:
Животозастраховане:

Спестовни застраховки "Живот"
Рискови застраховки "Живот"
Комбинирани застраховки "Живот и злополука"
Застраховки "Злополука"

Общо застраховане:

Автомобилно застраховане
Селскостопанско застраховане
Имуществено застраховане

Корпоративно застраховане

Контакти:
Web: www.bulgarskiimoti.bg
Email: office@bulgarskiimoti.bg
Тел: 02/915 87 87
Адрес: София 1408, кв."Иван Вазов", ул."Балша", бл. 8

 

НОВИНИ

КОМЕНТАРИ

ДОБАВИ КОМЕНТАР

* Име:
* Фамилия:
* E-mail: