ИП Карол представи нова платформа за търговия на международните финансови пазари

Дата: 25.11.2008 г.


Инвестиционен посредник Карол , днес представи новата си платформа - " Карол Дилинг"  за
търговия на маржин на чуждестранна валута и договори за разлика върху акции,индекси, стоки, петрол, метали и съкровищни бонове. Платформата предлага:
•търговия с над 7500 инструмента;
• Договори за разлика върху акции от над 30 борси, всички световни индекси,
широк набор от стоки, парични инструменти;
• Над 80 валутни двойки;
• Търговия без минимална фиксирана комисионна, независимо от обема на
сделката;
• Маржин от 1%, който можете да регулирате по ваш избор;
• Мобилна версия за търговия през мобилния телефон;
• Професионални графики и средства за анализ.

Също така компанията представи информация и за специалната промоция която включва
бонус при откриване на сметки в периода 24.11.2008 - 31.12.2008, захранени с над 500
USD или EUR, получават 100 USD или EUR бонус, заверени директно по
клиентската сметка. Бонусът може да бъде реално изтеглен най-рано един месец
след края на промоцията в случай, че към момента на теглене на бонуса клиента е
реализирал над 100 000 USD оборот при търговия на маржин без значение от
търгувания инструмент.
Карол организира Семинари за клиентите, които желаят да се запознаят по-отблизо
с търговията с договори за разлика и валута, както и демонстрация на платформата
Карол Дилинг.