УД Стандарт Асет Мениджмънт АД временно спира емитирането и обратново изкупуване на дялове

Дата: 16.12.2008 г.


УД Стандарт Асет Мениджмънт АД информира своите акционери и заинтересовани лица, че временно се спира емитирането и обратно изкупуване на дялове на управляваните от Дружеството Договорни фондове за периода между 23.12.2008 год.-05.01.2009 год.
Последен ден за 2008 год., през който се приемат поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ, е 22.12.2008 год.
Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ се възобновява на 05.01.2009 година.