"Елана Фонд Паричен Пазар" постигна най-висока доходност за 2008 год

Дата: 15.01.2009 г.


"Елана Фонд Паричен Пазар" (ЕФПП) завърши 2008 г. като фонда с най-високата постигната доходност на пазара на взаимни фондове за годината, като регистрира 7.87% доходност от януари до декември. Нетните активи на фонда са близо 16 млн лв (15 690 238 лв).

От общо 62 фонда, които изчисляваха доходност през изминалата година, само седем са с положителна доходност.

Седемте фонда с положителна доходност на пазара за 2008 г. по данни на  Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) към 30 декември 2008 г. са:

  1. "Елана Фонд Паричен Пазар" с доходност от 7.87%
  2. "Tи Би Ай Евробонд", постигнал  5.43% доходност
  3. "Райфайзен Фонд Паричен Пазар" завършил с  5.25% доходност
  4. "Райфайзен (България) Фонд Облигации" с доходност от  5.09%
  5. "ДСК Стандарт" - 4.81% доходност
  6. "Бенчмарк Фонд – 6 Паричен", завършил с  3.69% доходност
  7. "ЕЛАНА Еврофонд постигнал 3.25% доходност

Само 11 български фонда завършиха годината с активи над 10 млн. лева.