Бонус пенсия получават осигурените в "ЦКБ Сила"

Дата: 16.02.2009 г.


Бонус пенсия получават осигурените в "ЦКБ Сила". По една допълнителна пенсия ще получат всички осигурени в ПОАД "ЦКБ Сила", които имат договор за изплащане на пенсия към февруари 2008 г. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Тодоров на коктейл по повод 15-годишнината на компанията.