ДЗИ с кампания по имотни застраховки

Дата: 08.04.2009 г.


Застрахователят ДЗИ стартира кампания по предлагане на имуществени застраховки. Те са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Общата застрахователна сума е до 1 млн. лв. Основното застрахователно покритие включва рисковете: пожар, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Застрахователят обезщетява застрахованите и за разходите, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие, с до 5% от застрахователната сума, уточниха от компанията.